Historia

Przedszkole „Calineczka” powstało w roku 2003. Jest przedszkolem o profilu polsko – angielskim. Zadaniem naszego przedszkola jest wychowanie, nauczanie i sprawowanie opieki. Każdemu dziecku zapewniamy prawidłowe warunki do rozwoju osobowego, zgodnie z programem władz oświatowych, w sześciu grupach wiekowych: Żabki, Żuczki, Jaskółki, Myszki, Motylki i Kreciki.

Głównym celem przedszkola „Calineczka” jest to, żeby dzieci lubiły same siebie, znały swoje mocne i słabe strony, a także uczyły się reguł życia w społeczeństwie, wspierając i szanując siebie nawzajem.