Rekrutacja

Nie możemy zaprosić Państwa w nasze progi celem obejrzenia całego przedszkola ale możemy pokazać nasze piękne przedszkole tu…. zapraszamy na krótki film o nas!

Przedszkole Calineczka prowadzi rekrutację całoroczną.

Pierwszy etap rekrutacji, w lutym, jest organizowany przez Przedszkole. Aby wziąć w nim udział proszę wydrukować, wypełnić i włożyć (zgodnie z harmonogramem rekrutacji) do skrzynki pocztowej zawieszonej na budynku przedszkola( ul. Poniatowskiego 42a) poniższe dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie
2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania(wraz z RODO)

Jeśli dotyczy:
3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
4. Oświadczenie o rodzeństwie kandydata kontynuującym edukację w Przedszkolu Calineczka
5. Oświadczenie o rozliczaniu się z podatku dochodowego w Luboniu
6. Oświadczenie o tym, że kandydat posiada rodzeństwo-absolwenta Przedszkola
7. Oświadczenie o udziale w rekrutacji w poprzednim roku szkolnym(bez rezultatu)
8. Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej
9. Oświadczenie o zatrudnieniu

Druga rekrutacja, odbywa się w marcu, poprzez system Urzędu Miasta Luboń.
Ze szczegółami rekrutacji proszę zapoznać się na stronie  www.nabor.pcss.pl/lubon
Dokumenty proszę również zostawić w skrzynce pocztowej przy wejściu do przedszkola.