Zajęcia programowe

Zajęcia programowe odbywają się w godzinach od 7.45 do 12.45 i obejmują:

Zajęcia z wychowawcą
 
zgodne z wymogami podstawy programowej
(w wymiarze czasowym dostosowanym do wieku dzieci)

Codzienne zajęcia
z języka angielskiego

(od 15 do 30 minut,
w zależności od wieku dzieci)

Gimnastykę ogólnorozwojową
(30 minut, 1 raz w tygodniu)

Rytmikę
(30 minut, 1 raz
w tygodniu)

Klub Małego Muzyka
(1 raz w miesiącu)