Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Dzieci z opiniami i orzeczeniami maja zapewnioną pomoc:
– logopedy,
– psychologa,
– terapeuty zajęciowego/nauczyciela terapeuty.

Przedszkole nie jest placówką integracyjną.