Oferta

Zajęcia programowe odbywają się w godzinach od 7.45 do 12.45 i obejmują:

Zajęcia z wychowawcą
 
zgodne z wymogami podstawy programowej 
(w wymiarze czasowym dostosowanym do wieku dzieci)

Codzienne zajęcia
z języka angielskiego

(od 15 do 30 minut,
w zależności od wieku dzieci)

Gimnastykę ogólnorozwojową
(30 minut, 1 raz w tygodniu)

Rytmikę
(30 minut, 1 raz
w tygodniu)

Klub Małego Muzyka
(1 raz w miesiącu)

Oferta przedszkola

Z matematyką przez cały rok

Zajęcia matematyczne organizowane raz w tygodniu przez wychowawców, nawiązujące do pory roku i codziennej aktywności dzieci. Organizujemy kącik liczmanów (guziczki, kasztany, itp.), tworzymy „Tablice kształtów”, mierzymy, ważymy, porównujemy, poznajemy pory roku, miesiące, dni tygodnia, godziny (w zależności od grupy wiekowej). Wykorzystujemy książeczki z serii „A, B, C… Uczę się” oraz liczmany magnetyczne i kuferek „Kształtowanie kompetencji kluczowych”.

Savoir vivre Przedszkolaka

Raz w miesiącu dzieci mają organizowane przez wychowawcę zajęcia dotyczące kultury zachowania się w różnych sytuacjach: podczas jedzenia, w teatrze, w środkach komunikacji miejskiej, itp. Uczymy się elegancko ubierać, nakrywać do stołu i kulturalnie wyrażać.

Języczkowe podróże - raz na dole, raz na górze

Raz w tygodniu wszystkie dzieci mają organizowane przez nauczyciela zabawy artykulacyjne, ćwiczenia ortofoniczne lub zabawy logopedyczne wzmacniające narządy mowy. Dodatkowo dla dzieci zakwalifikowanych na terapię logopedyczną są organizowane zajęcia grupowe lub indywidualne. Na co dzień uczymy się ładnie i kulturalnie wyrażać.

Literkowe potyczki

Dla pięcio i sześciolatków zabawy z literkami. Pięciolatki spotykają się raz w tygodniu z Kotem Atlasem i razem z nim szukają „leniwej literki” w alfabecie. Sześciolatki podążają śladem „Odkrywam siebie” po krętych ścieżkach pisania, wspomagając się książeczkami z serii „A, B, C… Uczę się”. Wykorzystujemy dodatkowe karty pracy, tablice demonstracyjne i tablicę interaktywną.

Zaczarowana tablica

Raz w miesiącu dzieci mają możliwość zabawy na tablicy interaktywnej. Rozwiązują wesołe zadania dostosowane do programu nauczania, zgodne z podstawą programową. Starsze dzieci próbują pisać na tablicy literki i liczby. W wolne od zajęć edukacyjnych dni organizujemy też spotkania filmowe w naszym małym, przedszkolnym kinie.

Uważność i spokój Żabki

Raz w miesiącu dzieci biorą udział w zajęciach wyciszających do książeczki Pani Eline Snel. Uczą się jak wsłuchać się w wewnętrzny rytm swojego ciała, jak opanować emocje i radzić sobie ze stresem. Proponujemy skuteczne metody oraz ćwiczenia, mające pomóc dzieciom w wyciszeniu, osiągnięciu spokoju ducha i emocjonalnej równowagi. Do dyspozycji „Kącik emocji”.

Bajki Pomagajki

Czyli przewodnik pozytywnego myślenia, działania i odczuwania. Raz w miesiącu wychowawcy organizują grupowe zajęcia wzmacniające kompetencje emocjonalno – społeczne, korzystając z dwóch książeczek Barbary Stańczuk, pozycji „Moc jest w nas” Kamili Zdanowicz – Kucharczyk, „Bajkowego świata małych odkrywców” stworzonego przez dzieci dla dzieci oraz z serii „Bajki bez barier”. Dzieci słuchając opowiadań i wykonując zadania związane z treścią uczą się akceptacji innych, radzenia sobie ze swoimi lękami i problemami, jak również uwrażliwiają na problemy kolegów i koleżanek oraz uczą funkcjonowania jako części społeczności. Oswajają trudne pojęcia choroby czy innych traumatycznych doświadczeń życiowych.

Od ziarenka do bochenka

Żyjemy zgodnie z rytmem przyrody, obserwujemy jej zmiany każdego dnia. Obserwujemy jak kwiaty zmieniają się w owoce a nasiona w warzywa. Sadzimy sami warzywa w ogrodzie przedszkolnym, pielęgnujemy roślinki, zbieramy a na koniec zjadamy. Korzystamy też z obserwowania pracy Pana Ogrodnika oraz wyhodowanych przez niego owoców i warzyw, które na koniec lądują w naszych brzuszkach. Dowiadujemy się, kiedy można zrywać czereśnie i skąd rośliny biorą siłę, żeby rosnąć, dlaczego niektóre drzewa zasypiają na zimę i kiedy trzeba skosić trawę

Mały meloman

Przynajmniej raz w miesiącu słuchamy utworów muzyki klasycznej, poznajemy nazwy instrumentów, mamy możliwość swobodnej ekspresji do muzyki, malujemy ją  lub tworzymy własną przy użyciu instrumentów przedszkolnych lub wykonanych własnoręcznie. Uczymy się odnajdywać muzykę w otaczającym nas świecie. Wszystko to pod czujnym okiem wychowawców lub Pani od rytmiki.

Teatromaniacy

Prawie raz na miesiąc występujemy w różnych przedstawieniach, tworzonych z myślą o Rodzicach, Dziadkach lub kolegach i koleżankach z innych przedszkoli i szkół. Uczymy się jak wykonywać rekwizyty do przedstawień i elementy scenografii, jak zachowywać się, kiedy przypadnie nam w udziale rola widza. Wychodzimy na przedstawienia poza przedszkole a raz w miesiącu gościmy Klub Małego Muzyka.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Dzień rozpoczynamy od ćwiczeń porannych, przeprowadzanych przez wychowawców. Hartujemy się co dzień, spędzając mnóstwo czasu na świeżym powietrzu, nie zważając na mróz czy wiatr. Ćwiczymy dzielnie z Panem Łukaszem na gimnastyce, grupa pięciolatków (Myszki) przygotowuje się do reprezentowania naszego przedszkola na Olimpiadzie Przedszkolaka, która odbędzie się w czerwcu, w przedszkolu Tajemnicza Wyspa.

English is fun and easy

To codzienne, półgodzinne zajęcia dla wszystkich dzieci z j.angielskiego obejmujące nie tylko poznawanie słownictwa, wyrażeń ale także kultury krajów anglojęzycznych. Dlatego też oprócz zabawowej formy nauki j.angielskiego organizujemy święto Halloween, prowadzimy robotykę z elementami j.angielskiego.  Każde przedstawienie jest w części w j.angielskim, dzieci śpiewają piosenki, deklamują wierszyki. Dodatkowo dla dzieci 6-letnich pod koniec roku szkolnego organizowana jest Wielka Olimpiada Języka Angielskiego. Naszym celem jest to, aby nasze dzieci potrafiły komunikować się w j.angielskim.

Inne programy edukacyjne

„Mały miś w świecie wielkiej literatury” (wszystkie grupy – rozwijanie czytelnictwa), „Czyste powietrze wokół nas” (zerówka – profilaktyka antynikotynowa), „Akademia Aquafresh” (wszystkie grupy – profilaktyka stomatologiczna), „Bezpieczny Przedszkolak” (wszystkie grupy – zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych), „Zdrowo jem, więcej wiem!” (zerówka- promocja zdrowego stylu życia).

Zajęcia dodatkowo płatne

piłka nożna, balet, taniec, judo, robotyka, kółko kulinarne, nauka gry na pianinie, kursy języka angielskiego oraz język angielski indywidualny

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Dzieci z opiniami i orzeczeniami maja zapewnioną pomoc w wymiarze:
– logopeda,
– psycholog,
– terapeuta zajęciowy/nauczyciel terapeuta.
Przedszkole nie jest placówką integracyjną.